top of page
Night Sky

טקס האזכרה השנתי 

ליהודי פיוטרקוב טריבולינסקי והסביבה שנספו בשואה

17/10/21

היכל יהדות ווהלין

Stadium Concrete Seats

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

אזכרה באנדרטת פיוטריקוב 

28/04/21

 בבית העלמין בחולון

הקהילה בפיוטרקוב

הקהילה היהודית בפיוטרקוב מנתה לפני השואה כ-20 אלף יהודים. מהם ניצלו כמה אלפים שבנו את חייהם בישראל, בארה"ב, בקנדה, באוסטרליה, בדרום אמריקה, באנגליה, בשבדיה ובארצות נוספות בעולם.

האתר שלפניכם הוקם לזכר קהילת פיוטרקוב וערי הסביבה והוא חלק מפעילויות ההנצחה של יוצאי הקהילה ברחבי העולם. יוזמי האתר ומחזיקיו הם ארגון יוצאי פיוטרקוב בישראל וארגון יוצאי פיוטרקוב בניו יורק, השותפים לרצון רבים מיוצאי העיר וצאצאיהם שזכר קהילת פיוטרקוב לפני השואה, במהלכה ואחריה לא ישכח.

תופעת חיפוש השורשים, המתרחשת ברחבי העולם היהודי, והתעניינות תושבים פולניים בפיוטרקוב בקורות הקהילה היהודית של עירם הם התקווה העכשווית של העשייה שלנו. אלה מעוררים את המחשבה ואת התחושה שהסיפור של הקהילה היהודית בפיוטרקוב הוא גם בעל משמעויות לעתיד.

כל המעוניינים לתרום מזמנם להכנת חומרים או לשלוח חומרים לאתר מוזמנים ליצור קשר במייל admin@piotrkow-jc.com או לד"ר דינה פלדמן במייל fel.dina@gmail.com.

אירועים.jpeg
ספרים.jpeg
Silhouette
מצבה.jpeg
תמונות.jpeg
bottom of page