top of page
synagouge1.jpg

טקסים

טקס האזכרה השנתי 2014
הטקס התרחש ב-2 לנובמבר 2014

אירועים.jpeg

ההזמנה לטקס: 


יוצאי עירנו ובני משפחותיהם היקרות!

טקס האזכרה השנתי ליהודי פיוטריקוב והסביבה שנספו בשואה
 

יתקיים ביום ראשון, ט' בחשוון תשע"ה

2 בנובמבר 2014

בבית ווהלין, רחוב כורזין 10 גבעתיים


בתוכנית:

18:00 מפגש חברים

19:00 תחילת הטקס

דברים: מר זאב דרטבה, נציג הוועד

על המסע המשפחתי לפיוטרקוב - מר ראובן רוזנבלט

הרצאה: "נושאי החותם" - השואה והדור השני גב' נעמה גליל, מנהלת מחלקת הדרכה, יד ושם

אביטל הורן - המחברת של הילדה ר. גולדהרש מפיוטרקוב

נגינה: ברוך כריס

לטקס מוזמנים בני כל דורות ההמשך


לפרטים נוספים:

עופר גולדרינג 054-5609358 ny23456@gmail.com

טקס האזכרה השנתי 2015
הטקס התרחש ב-25 לאוקטובר 2015

ההזמנה לטקס: 

ם

הרינו מתכבדים להזמינכם לטקס האזכרה השנתי ליהודי פיוטריקוב טריבונלסקי והסביבה שנספו בשואה
 
האזכרה תתקיים ביום ראשון
י"ב חשוון תשע"ו, 25 באוקטובר 2015
בבית הכנסת ביד ושם, הר הזיכרון, ירושלים.
 
בתוכנית
14:30 סיור בתערוכה ילדות בשואה - כוכבים בלי שמיים
15:45 התכנסות וכיבוד קל ברחבות בית הכנסת
16:30 טקס ואזכרה בבית הכנסת
 
דברים
מר עופר גולדרינג, יו"ר הארגון הישראל
ד"ר אירוין גומולין, יו"ר הארגון בניו יורק
הרב ד"ר בני לאו, בית כנסת הרמב"ן, ירושלים
 
הרצאות
חיים יהודיים בפיוטריקוב לפני המלחמה
גב' נעמה גליל, אגף הנצחה וקשרי קהילה, יד ושם
מה יש ליידיש לומר במאה ה-21?
ד"ר מרדכי יושקובסקי, מנהל אקדמי של המרכז הבינלאומי לתרבות היידיש בוילנה
שירה: שולי נתן
הנחיה: ז'נט רפפורט-מרמור
 
18:15 אסיפה כללית
 
לפרטים נוספים על הסעות מתל אביב וחיפה: עופר גולדרינג 054-5609358 goldringofer@walla.co.il
bottom of page